KQZ shtyen afatin e aplikimit për anëtarë të Kuvendit të OFTK-së

KQZ shqyrtoi ecurinë e kandidimit për anëtarë të Kuvendit të OFTK-së,sipas njësive zgjedhore dhe konstatoi se në asnjërën nga njësitë zgjedhore nuk është përmbushur numri i kandidaturave me numrin e kandidtatëve që zgjedh njësia zgjedhore.

Andaj duke pasur parasysh këtë rrethan dhe me qëllim të ngritjes së konkurencës KQZ zgjat afatin e aplikimit deri më datë 5 qershor 2019 ora 10:00.

Aplikacioni dhe Njoftimi për kriteret e Kandidimit për anëtar të OFTK-së 


E PREMTE, 24 MAJ, 2019 - 11:38 (9 MUAJË MË PARË)