Pjesëmarrja e votuesve deri në ora 11:00

KQZ njofton se deri në ora 11:00 numri i pjesëmarrësve në nivel vendi është: 36.36%.

 

Nga raportet që kemi marrë nga njësit Zgjedhore deri më tash, procesi është duke shkuar sipas dinamikës së paraparë.

 

KQZ bën thirrje që votuesit që nuk kanë votuar deri më tani të dalin të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës.

EMRI I PLOTË I NJËSISË ZGJEDHORE Numri i Votuesve Dalja në ora
11:00
Dalja në ora
11:00 (%)
Pjesëmarrja në Zgjedhje Pjesëmarrja në Zgjedhje %
Regjioni Mitrovicë 50 18 36.00%   0.00%
Regjioni Ferizaj  38 14 36.84%   0.00%
TOTALI 88 32 36.36% 0 0.00%

E MARTË, 11 QERSHOR, 2019 - 14:27 (8 MUAJË MË PARË)