KONTAKTI

Tel:+383(0)45/460-551
 Email: oda.oftk@gmail.com Adresa: Kompleksi i QKUK-së - Instituti  A (Instituti i Anatomisë), Kati i III-të, RKS-10000 Prishtinë Rilinndjës