KËSHILLI ETIK

Arben Krasniqi-Kryetar

Mirjetë Hoti-Zv.Kryetare

Adnan Kryeziu-Anëtarë

Vullnet Halili-Anëtarë