KOMISIONI ETIK

Fitnete Seta – Kryetare e Komisionit

Vullnet Halili

Bardhyl Ukshini

Shpresa Hoxha

Arbian Gërgjaliu