KOMISIONI PËR EDUKIM SPECIALISTIK

Kushtrim Zhjeqi

Adem Hykolli

Petrit Palushi

Dafina Hasi