KËSHILLI DREJTUES

Dafinë Ibrahimi-Kaçuri

Burim Fekaj

Irfan Halimi

Samire Deliu 

Shqipe Ukelli

Visar Memaj

Genc Povataj

Haki Ismajli

Teuta Shala

Sabit Hajra

Zahir Rama