KËSHILLI DREJTUES

Feim Gashi -Kryetar 

Arbnora Ibrahimaj-Gashi -Anëtare

Visar Bllaca -Anëtarë

Llokuman Ahmeti -Anëtarë

Fitim Badalli-Anëtarë

Florije Hasani -Sahatçiu- Anëtare 

Isuf Maraj -Anëtarë 

Zahir Rama -Anëtarë