KËSHILLI DREJTUES

Feim Gashi - Kryetar 

Arbnora Ibrahimaj - Gashi -Anëtare

Visar Bllaca - Anëtarë

Llokuman Ahmeti - Anëtarë

Fitim Badalli - Anëtarë

Florije Hasani - Sahatçiu- Anëtare 

Isuf Maraj - Anëtarë 

Zahir Rama - Anëtarë

Isak Shabai - Anëtarë

Shqipe Ukelli - Anëtare

Levent Bus - Anëtarë