KOMISIONI ETIK

DYKË OSMANI-KRYETARE

FATON SHAHINI-ZV.KRYETAR

GAZMEND REXHA- ANËTARË

SHPËTIM BEQIRI - ANËTARË

RREZARTA SHKURTI GASHI - ANËTARE