KOMISIONI ETIK

DYKË OSMANI-KRYETARE

FATON SHAHINI-ZV.KRYETAR

GAZMEND REXHA-ANËTARË

SHPËTIM BEQIRI-ANËTARË