KOMISIONI PËR BUXHET DHE FINANCA

yLBER REXHA-KRYETAR

DARDAN GASHI ZV.KRYETAR

MIRJETA BEHLULI-MALOKU-ANËTARE

URIM EMËRLLAHU-ANËTARË