KOMISIONI PËR EDUKIM TË VAZHDUESHËM PROFESIONAL

 

ZHERALLDIN DURGUTI-KRYETAR

DIELLZA ZEKA-ZV.KRYETARE

QENDRESA KURTAJ-ANËTARE

SAMIRA BEQAJ-ANËTARE

ADEM HYKOLLI-ANËTARË