KOMISIONI PËR LICENCIM DHE RILICENCIM

EQREM GARA - KRYETAR

DRITON TIFEKU - ZV.KRYETAR

BUJAR ZEKOLLI - ANËTARË

VJOSA ZOGAJ - ANËTARE

RREZARTA GËRQINA - ANËTARE