KOMISIONI PËR SOLIDARITET DHE NDIHMË RECIPROKE

 

Xhekush  Ademi -Kryetar

Kadri Maxhunaj Zv.kryetar