KONTAKTI

Tel:+383(0)45/460-551
Email: oda.oftk@gmail.comAdresa: Kompleksi i QKUK-së - Instituti  A (Instituti i Anatomisë), Kati i III-të, RKS-10000 Prishtinë

Nr.xhirollogaris NLB-1701001600082047 Rilinndjës