KONTAKTI

Kryetari i OFTK-së 

MSc. Feim Gashi PT 

email adressa: feim.gashi@oftk.org               

Tel:+383(0)44/775-152       

                                              

Nënkryetarja e OFTK-së  

Arbnore Ibrahimaj-Gashi  PhD P

email adressa: arbnora.ibrahimaj@oftk.org

Tel:

 

Nënkryetari i OFTK-së

Visar Bllaca PT

email adressa: visar.bllaca@oftk.org

Tel:+383(0)44/663733

 

Asistente/Ekzekutive                                               

Teuta Behluli 

email:teuta.behluli@oftk.org                

Tel:+383(0)45/460-551                                            

 

Adresa: Kompleksi i QKUK-së - Instituti  A (Instituti i Anatomisë), Kati  i III-të, RKS-10000 Prishtinë

Nr.xhirollogaris NLB-1701001600082047  

 

email adressa: info@oftk.org

oda.oftk@gmail.com