KËSHILLI MBIKQYRËS

Erblin Mavraj -Kryetar

Luljeta Muçolli-Zv.Kryetare 

Nystret Ymeri -Anëtarë

Fitnete Seta -Anëtare

Muhamet Ahmeti -Anëtarë